PRODUKTER

MENY

Magnetiske separatorer

Separatorer til flytende blandinger med manuell rengjøring

Den magnetiske separatoren tjener til å fange opp magnetiske urenheter i form av metall som finnes i en strøm av flytende stoffer. Separatoren er forsynt med svært kraftige permanente magneter, og det er ikke fare for at de magnetiske urenhetene rives med av strømmen av flytende stoffer. Mens du gjør rent, trenger du ikke å ta ut de magnetiske kjernene fra de ikke-magnetiske hylstrene i rustfritt stål og på den måten blir ikke kjernene forurenset eller skadet.

Separatorer til flytende blandinger med automatisk rengjøring

Den magnetiske separatoren tjener til å fange opp magnetiske urenheter i form av metall som finnes i en strøm av flytende stoffer. Separatoren er forsynt med svært kraftige permanente magneter, og det er ikke fare for at de magnetiske urenhetene rives med av strømmen av flytende stoffer. Renseprosessen er fullautomatisert og dermed faller behovet for betjening av mennesker bort. Høyeste mulige separeringskvalitet!

Separatorer til tørre blandinger med manuell rengjøring

Den magnetiske separatoren tjener til fange opp magnetiske urenheter i form av metall som finnes i løst materiale som er enkle å helle. Separatoren er forsynt med svært kraftige permanente magneter basert på sjeldne jordarter som oppnår en flere ganger så stor grad av magnetisk induksjon (magnetisk kraft) som ferittmagneter. En grunnleggende del av den magnetiske separatoren er uttrekkbare magnetiske rister. Vi oppnår en magnetisk induksjon på opptil 14.000 G!

Separatorer til tørre blandinger med automatisk rengjøring

Den magnetiske separatoren tjener til fange opp magnetiske urenheter i form av metall som finnes i løst materiale som er enkle å helle. Renseprosessen er fullautomatisert og dermed faller behovet for betjening av mennesker bort. Høyeste mulige separeringskvalitet!

Roterende magnetiske separatorer

En roterende separator er beregnet på utskillelse av urenheter fra vanskelig gjennomtrengelige blandinger med egenskaper som gjør at det er vanskelig å helle dem, samt fra materiale av større kornethet. Komponentet med magnetiske rør er plassert på akselen som drives av elektromotoren. Under separeringen roterer de magnetiske rørene fortløpende. Det er mulig å endre rotasjonshastighet alt etter type og mengde separert materiale.

Magnetiske separatorer i form av plater

Plate-separatoren er beregnet på separering av urenheter fra lett gjennomtrengelige blandinger som ikke er så enkle å helle og der materialets kornethet er større, dvs. at materialet ikke vil falle (renne) kontinuerlig gjennom magnetiske rister. Vanligvis er ristene derfor forsynt med ferittmagneter. Fordelen er et innstillbart fordelingstak som sprer materialflyten jevnt og styrer den direkte mot de magnetiske platene. Også i automatisk utførelse!

Magnetiske teststenger

En magnetisk teststang tjener til å sjekke hvorvidt materialet inneholder magnetiske urenheter i form av metaller. Den er forsynt med svært kraftige neodym- (NdFeB-)magneter. Du får bort urenheter på den måten at du drar i plasthåndtaket og de magnetiske urenhetene faller av.

Magnetiske plater til å plassere over transportbånd med belter

En magnetisk plate til å plassere over et transportbånd med belter tjener til separering av en mindre mengde magnetiske urenheter i form av metaller av lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes på et transportbånd. For å bevare full funksjonsevne er det nødvendig å gjøre platen ren hver eneste dag.

Magnetiske metallseparatorer til å plassere over transportbånd med belter

En magnetisk metallseparator tjener til separering av særlig større biter av magnetiske urenheter fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes på et transportbånd. Vi produserer i to utførelser – med manuell rengjøring, så vel som med automatisk rengjøring.

Magnetiske tromler

En magnetisk trommel og sylinder er beregnet på separering av magnetiske metalldeler fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, blandet avfall, kull,…). En magnetisk sylinder erstatter transportbåndets eksisterende endesylinder. Fordelen med en magnetisk trommel er at den ikke er en del av transportbånd med belter, så dens bruk er mer universell.

Magnetiske utføringstromler

En magnetisk utføringstrommel er beregnet på utskilling av magnetiske partikler i metall fra løse, klebende stoffblandinger som fraktes bortetter transportbånd. En fordel med en magnetisk utføringstrommel er dobbel gjennomlufting av det materialet som skilles ut.

Magnetiske sylindrer

En magnetisk trommel og sylinder er beregnet på separering av magnetiske metalldeler fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, blandet avfall, kull,…). En magnetisk sylinder erstatter transportbåndets eksisterende endesylinder. Fordelen med en magnetisk trommel er at den ikke er en del av transportbånd med belter, så dens bruk er mer universell.

Magnetiske staver

En magnetisk stav er forsynt med meget kraftige NdFeB-magneter. Takket være at det dekkende rørets vegg er svært tynn, er den endelige magnetiske kraften på overflaten av det magnetiske røret på 6 300 og 8 900 G! Ved hjelp av disse magnetiske stavene kan du selv sette sammen en hvilken som helst magnetisk separator.

Magneter beregnet på trakter til pressformer for sprøytestøping

En magnet beregnet på trakter til pressformer for sprøytestøping finner sin anvendelse framfor alt i plastindustrien, så framt det brukes regranulat eller knust (oppmalt) materiale. Magneten er i stand til å fange opp selv meget fine metallpartikler i støvform. Rengjøringen er enkel!

Magnetiske separatorer til ikke-magnetiske metaller

Denne separatoren hører til den nye generasjonen magnetiske separatorer. Den gjør det mulig å separere også ikke-magnetiske metaller fra magnetiske metaller og andre ikke-metalliske partikler.

Sorteringsanlegg

Vi driver med planlegging, konstruksjon og oppsetting av separasjonsanlegg. Alt etter kundens behov, skreddersyr vi separasjonsanlegget, slik at det oppfyller alle ønsker og behov.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram