Magnetiske separatorer for ikke-magnetiske metallerDenne separatoren er en representant for en ny generasjon magnetiske separatorer og gjør det mulig å separere ikke-magnetiske metaller fra magnetiske metaller og andre partikler som ikke er metaller. Separatoren består av et transportbånd der det i enden er plassert en magnetisk induksjonssylinder. Denne sylinderen er forsynt med svært kraftige neodym-(NdFeB-)magneter. Separeringsmetoden bruker de enkelte metallenes ulike ledeevne som utgangspunkt.

 

 

Hvordan en separator for ikke-magnetiske metaller er konstruert

Magnetisk separator for ikke-magnetiske metallerNår den magnetiske sylinderen roterer, oppstår det virvelstrømmer, og som konsekvens av disse „slynges“ de ikke-magnetiske metallene løs fra magnetiske sylinderen. Materiale som ikke er metall, faller naturlig ned fra transportbåndet. Magnetiske metaller føres til bortenfor den magnetiske sylinderens akse, der de slippes løs.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Det materialet som transporteres, deles inn i to grupper

  • Ikke-magnetiske metaller (aluminium, kobber)
  • Materiale som ikke er metaller (plast, papir, tre, glass, kommunalt avfall)

Muligheter for anvendelse av separator beregnet på ikke-magnetiske metaller

De viktigste bruksområdene er:

  • På gjenvinningsanlegg
  • Til behandling av avfall når det gjelder elektronisk utstyr, ledninger osv.

Test ut en induksjonsseparator for ikke-magnetiske metaller (Eddy current separator)!

Benytt deg/dere av vår induksjonsseparator til testing! Vi tester ut ditt/deres materiale direkte og kostnadsfritt og dokumenterer resultatet. Bare hos Magsy får du visshet om at separatoren kommer til å fungere nøyaktig slik du/dere har bruk for!