Tørrblandinger med manuell rengjøring

Prinsippet for magnetseparatoren for separering av tørre blandinger med manuell rengjøring er å bruke et magnetfelt til å fjerne ferromagnetiske urenheter fra materialet. Under drift fanges urenheter som inneholder jernholdige partikler og små metaller opp på separatorens magnetiske overflate. Manuell rengjøring av separatoren må utføres med jevne mellomrom. Ikke-magnetiske verktøy som plast- eller nylonskraper bør brukes til dette formålet. Materialer som kan passere gjennom denne typen separator, omfatter bulkmaterialer som sand, salt, mel, ulike typer korn og andre lignende blandinger.

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

SE MER

Væskeblandinger med manuell rengjøring

Magnetseparatorer for våte blandinger med manuell rengjøring er en spesiell type separator som gjør det mulig å fjerne metalliske urenheter regelmessig, noe som er avgjørende for å opprettholde den høye kvaliteten på sluttproduktene. Prinsippet er å senke materialet ned i et flytende medium, for eksempel vann, og skape et magnetfelt i væsken. De ferromagnetiske urenhetene i materialet tiltrekkes deretter av magnetfeltet og forblir fanget på overflaten av separatoren. Plastskraper, nylonbørster og lignende verktøy er ideelle for perfekt fjerning av urenheter fra separatoren. Materialer som kan passere gjennom denne typen separatorer, er for eksempel kjølevæsker, oljer og smøremidler eller næringsmidler og farmasøytiske produkter.

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

SE MER

Tørrblandinger med automatisk rengjøring

Magnetutskillere for tørre blandinger med automatisk rensing er konstruert for å rense automatisk, noe som minimerer behovet for manuell inngripen og sikrer kontinuerlig drift. Driften av en slik separator er basert på periodisk utkobling av magnetfeltet, slik at urenheter frigjøres fra separatorens overflate. Denne rengjøringsfasen ledsages ofte av en strøm av trykkluft eller en annen mekanisme som fjerner de innestengte forurensningene fra separatorens overflate. Materialer som egner seg for denne typen separatorer, er ulike bulkblandinger som plastgranulat, knuste mineraler, korn, frø og andre lignende materialer.

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

SE MER

Væskeblandinger med automatisk rengjøring

Magnetutskillere for våte blandinger med automatisk rensing fungerer etter prinsippet om et aktivt magnetfelt og kan automatisk rense seg selv for innestengt forurensning, noe som minimerer behovet for menneskelig inngripen. Væskeblandingen, som inneholder ferromagnetiske urenheter, ledes rundt magnetutskilleren. På grunn av magnetfeltet tiltrekkes disse urenhetene av separatorens magnetiske overflater og fanges opp. Deretter rengjøres separatoren automatisk, og de innfangede urenhetene fjernes fra de magnetiske overflatene og føres over i et oppsamlingskar. Denne typen separator er ideell for fjerning av urenheter fra kjølevæske, industrielle oljer og smøremidler, industrielle væsker osv.

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel

Pris på forespørsel


   Magnetiske separatorer

En magnetisk separator er et apparat som brukes mye i industrien i dag for å skille ut magnetiske partikler fra ulike typer materialer. Det grunnleggende prinsippet er at materialet som skal skilles ut, føres rundt sterke magneter som tiltrekker seg de magnetiske partiklene i materialet; disse skilles ut og forblir festet til den sterke magneten.

Hvordan rengjøres magnetseparatoren manuelt?
For å illustrere dette kan vi tenke oss en magnetisk separator i form av et rør utstyrt med en innvendig magnet. Ved manuell rengjøring åpnes eller demonteres røret, og en arbeider fjerner fysisk de oppsamlede magnetiske partiklene fra magnetens overflate. Dette gjøres vanligvis med hansker og ikke-magnetiske verktøy, for eksempel en gummiskrape. Denne prosessen er viktig for at separatoren skal fortsette å fungere effektivt.

Hvordan rengjøres magnetseparatoren automatisk?
Automatiserte magnetseparatorer har en innebygd mekanisme som aktiverer rengjøring med jevne mellomrom eller på grunnlag av en bestemt innstilling. Dette kan omfatte tømming av oppsamlede magnetiske partikler i en separat beholder, løfting av magneten fra materialet eller andre metoder som minimerer behovet for manuell inngripen.

På hvilke områder brukes magnetisk separator?

Magnetiske separatorer finnes i en rekke ulike bransjer:
• Gruveindustrien: For separering av jernforurensninger fra malm og stein.
• Næringsmiddelindustrien: For fjerning av metalliske urenheter fra matvarer.
• Resirkulering: separere metallmaterialer fra gjenvinnbare materialer.
• Legemidler: til rensing av råvarer for produksjon av legemidler for metalliske urenheter.
• Plastindustrien: For separasjon av metaller fra plastgranulat.


Magnetisk separator sparer deg for mye penger
Installasjonen av separasjonsteknologi i et selskap som spesialiserer seg på produksjon av matvarer, har gitt selskapet betydelige besparelser, en fordel som gründere alltid setter pris på.

Magnetseparatoren gir flere viktige fordeler som har en positiv innvirkning på hele driften og kvaliteten på de ferdige produktene.

Fjerningen av de fleste metalliske urenheter fra råvarene har forbedret kvaliteten på de ferdige matvarene betraktelig. Metallforurensninger ble ansett som en av hovedårsakene til reklamasjoner, og ved å eliminere dette problemet har antallet defekte produkter blitt betydelig redusert. Som et resultat av dette har kostnadene ved å betale bøter for forsinket levering eller manglende overholdelse av standarder blitt redusert.

Separasjonsteknologien har redusert risikoen for forurensning med metallforurensninger med utrolige 90 %. Denne prosentandelen er avgjørende for næringsmiddelindustrien, ettersom enhver forurensning, selv en liten, kan ha en negativ innvirkning på forbrukernes helse og bedriftens omdømme. Magnetseparatoren har sørget for en jevn separasjon av metallpartikler fra materialene, noe som har resultert i en mer pålitelig produksjonsprosess.

Levetid for magnetisk separator
Levetiden til en magnetisk separator avhenger av konstruksjonen, materialene som brukes, det industrielle miljøet og driftsintensiteten. Generelt kan man imidlertid si at regelmessig vedlikehold, materialer av høy kvalitet, presisjonsarbeid, regelmessig inspeksjon og rengjøring forlenger levetiden.

Hvorfor en separator fra vårt selskap?
Selskapet vårt har spesialisert seg på produksjon av pålitelige magnetiske separatorer av høy kvalitet med lang levetid og effektiv rengjøring. Produktene våre er utviklet i henhold til de nyeste teknologiske standardene, innovasjonene og normene, noe som sikrer våre kunder maksimale resultater og minimale driftskostnader.

Vi tilbyr alltid kundene våre en komplett løsning for deres individuelle behov, enten det dreier seg om manuelle eller automatiske separatorer, og vi står inne for at teknologien vår gir målbare fordeler og besparelser.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram