Vi driver med planlegging, konstruksjon og oppbygging av separeringsanlegg. På bakgrunn av deres behov og krav skisserer vi et sorteringsanlegg som er skreddersydd for å tilfredsstille alle behov og krav.

Det kommer bestandig an på det konkrete bruksformålet, typen og mengden materiale som skal sorteres og en rekke andre faktorer.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

De enkelte delene av et separeringsanlegg kan utgjøres av følgende:

Vi fokuserer særlig på produksjon av separeringsanlegg til separering av magnetiske, så vel som ikke-magnetiske metaller fra øvrig materiale (ikke-metaller).

Illustrerende modell for sorteringsanlegg

Třídící (separační) linka

Forklaring:

  1. Transportbånd
  2. Metalldetektor
  3. Knuseverk
  4. Transportbånd
  5. Magnet til plassering over transportbånd - selvrensende
  6. Magnetisk sylinder
  7. Magnetisk separator beregnet på ikke-magnetiske metaller
  8. Transportbånd
  9. Knuseverk