Magnetiske separatorer til flytende blandinger - automatisk rengjøringEn magnetisk separator med automatisk rengjøring tjener til å fange opp magnetiske urenheter av metall i en strøm av framfor alt flytende stoffer. Den er forsynt med meget sterke, permanente magneter, slik at de magnetiske urenhetene ikke skal rives med av strømmen av væske. Det er snakk om neodym- (NdFeB-)magneter som har en flere ganger større magnetisk induksjon (magnetisk kraft) eller klassiske ferittmagneter som ikke hadde holdt på urenhetene av metall.

Magnetiske separatorer til flytende blandinger - kontrollenhetNormalt sett produserer vi med inngangs- og utgangsåpninger med en diameter på 50, 100, 150, hhv. 250 mm. Magnetisk separator kan leveres også i en utførelse med to omsluttende kasser til oppvarming av den indre kassen (til separering f.eks. fra sjokolade).

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Automatisk rengjøring av separator

Etter at den automatiske rengjøringsprosessen er satt i gang, trekkes de magnetiske kjernene ut av rørene i rustfritt stål til den øvre delen av den magnetiske separatoren, og skyllende vann fjerner fullstendig de oppfangede urenhetene i metall. De slippes ut av separatoren ved hjelp av en ventil i den nedre delen. Før rengjøringsprosessen settes i gang, er det mulig å benytte seg av enda en ventil som du slipper restmateriale som blir værende i den magnetiske separatorens korpus før den gjøres ren, gjennom.

Den magnetiske separatoren betjenes ved hjelp av pneumatiske FESTO-elementer og renseprosessen overvåkes ved hjelp av en programmerbar PLC-automat fra SIEMENS.

Materialet strømmer gjennom separatoren

Magnetisk separator feller skitt

lukket bypass

Materialet strømmer gjennom omløps

Separator renset

åpen bypass

Separeringstank - tofaset separering av flytende blandinger

Sekundær separering av urenheter av metaller som er fanget opp av gjennomstrømnings-separator med automatisk rengjøring.

Separeringsprosessen i separeringstank

En magnetisk separator med automatisk rengjøring fanger opp urenheter av metall i væske. I løpet av den automatiske rengjøringssyklusen skylles slike urenheter ved hjelp av vann eller et medium dere selv velger. Denne skyllevæsken slippes - sammen med de metallene som er fanget opp – ut i en separeringstank (rødt tilførselsrør på illustrasjonen)

Diagram av separasjonsbeholderen

I separeringstankens øvre del (merket med rødt) sitter magnetsylinderen. Gjennom denne magnetsylinderen renner det skyllevæske ned i tankens nedre del (merket med grønt). Magnetsylinderen fanger opp metaller og pressesylinderen presser ut rester av væske. Takket være det er de metallene som sorteres ut så godt som tørre og samler seg opp i den (grå) tanken som hører til.

Den store fordelen med denne tekniske løsningen består i at fra tankens underside brukes skyllevæsken om igjen til å skylle separatoren. Det er m.a.o. snakk om en lukket krets med et minimum av tap av skyllevæske. Etterfylling eller komplett utskifting av skyllevæske er bare nødvendig fra tid til annen, hvilket fører til besparelser og at det blir mindre nødvendig å gjennomføre ytterligere vedlikehold.

Hvor skal du bruke separeringsbeholder?

Overalt der hvor det ikke er mulig å slippe skyllevæsken - som er forurenset med oppfangede  urenheter av metaller - ut i avløpssystemet.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Fordeler med separeringstank

  • Høy effektivitet ved magnetisk separering
  • Lukket krets med sekundær separering – separatoren rengjøres med den samme skyllevæsken hele tiden (vann, olje eller emulsjon), noe som reduserer tap. Væsken skiftes ut bare en sjelden gang, alt etter hvor forurenset separatoren er.
  • Lave utgifter til håndtering av urenheter som er fanget opp (uskadeliggjør kun urenheter av metaller, og ikke skyllevæske)
  • Et minimum av belastning på miljøet
  • Uten behov for betjening – sparer arbeidskraft
  • Du ser lett hvor stor mengde urenheter av metall som fanges opp av separatoren

 

 

Separeringsbeholderens funksjon

Tørre sorterte metaller i separeringstank

Magnetsylinderen fanger opp metaller og pressesylinderen presser ut rester av væske fra den.