To-etasjers magnetisk utføringstrommel (MBVD)

Magnetiske utføringstromlerDen magnetiske trommelen består av en statisk magnetisk kjerne og en roterende omsluttende kappe med oppsamlere som det fester seg metallbiter (spor av metall) til.

Den nedre trommelen fanger opp metallbiter (spor av metall) fra transportbåndet, mens materiale som ikke er metall fortsetter å forflyttes bortetter transportbåndet.

Den øvre trommelen plukker opp metallbiter (spor av metall) fra den nedre trommelen og heller dem over i en egen trakt. Hver enkelt trommel har egen motor og girkasse.

Gjennom at materiale overføres mellom transportbåndet og den magnetiske trommelen og videre mellom de to tromlene, gjennomluftes materialet, noe som bidrar til å skille metallpartikler fra klebrig materiale.

Fordeler ved separatoren

  • Høyeffektiv tofasers utskilling
  • Egner seg også til klebrige materialer
  • Dobbel gjennomlufting – øker effektiviteten ved utskillelse av klebrige materialer

Hvilke materialer er den i stand til å sortere?

  • Løse materialer som fraktes bortetter transportbånd og som er vanskelige å helle
  • Klebrige og vanskelig utskillbare materialer

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Prinsippet for toetasjers utskilling

Andre typer magnetiske separatorer for tørre blandinger

Magnetiske tromler

Magnetisk trommel (MB) En magnetisk trommel er beregnet på separering av magnetiske partikler i metaller fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, osv). Vanligvis pleier trommelen å være plassert under maskinens trakt eller bak et transportbånd med belter som det faller ned ikke-separert materiale fra ned på en magnetisk trommel som står for selve separeringen - adskillelsen. Vi kommer hver […]