Magnetisk matteEn hyppig utfordring innen næringsmiddelproduksjon er hvordan man kan løse problemet med rengjøring av fottøy ved overgangen mellom verksteder og driftsdelen på et anlegg for næringsmiddelindustri. Fottøyet kan være forurenset av ferromagnetiske urenheter (spon, sagmugg, metallstøv) og det er fare for at den rene produksjonen skal bli forurenset av disse urenhetene.

Derfor har vi utviklet en magnetmatte, som tjener til å fange opp ferromagnetiske urenheter fra fottøysåler. Matten er forsynt med svært kraftige neodym-NdFeB-magneter. Magnetene er dekket av en gummimatte.

Produktet finnes på lager og er klar(t) til å leveres omgående.

KJØP MAGNETISKE MATTER

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Den magnetiske mattens mål

  • 1000 x 500 x 19 mm
  • 500 x 500 x 19 mm

Vi kan lage en magnetisk matte i ulike mål.

Plassering av rengjøringssone

Plassering av rengjøringssoneSom oftest plasseres rengjøringsmatten i overgangen mellom verksted og produksjons- (drifts-)anlegg. Gjennom bare å bevege seg bortetter magnetmatten til rengjøring fanges ferromagnetiske urenheter opp (fester seg til) matten og personalets fottøy forblir rent.

Den magnetiske matten består av to deler – magneter og dekkende gummimatter.

Hvordan rengjøres mattene?

  • Det er enkelt; du tar av den dekkende gummidelen og fjerner metaller som har festet seg

Bruk av magnetiske matter

  • På alle områder innen drift i næringsmiddelindustrien
  • Der dette kreves av overvåkende organer