Feritt-(keramiske) permanente magnetFeritt- (keramiske) permanente magneter er klassiske svarte magneter som vi kjenner f.eks. fra kontortavler. De kan imidlertid brukes også på en masse andre steder og finner anvendelse f.eks. ved produksjon av elektromotorer, magnetiske clutcher, magnetiske separatorer, festeanordninger, reproduktorer m.v.

Nettsalg av ferrit-magneter

Velg magnetets form og magnetiseringsform

Produksjon av ferittmagnet

Ulike former ferrittmagnetAlt etter produksjonsprosess deles ferritmagneter inn i isotropiske (svakere) og anisotropiske (kraftigere). Isotropiske magnety produseres på såk. tørr metode – gjennom pressing. Deretter magneteres magnetene i magnetfeltet. En anselig fordel ved denne produksjonsprosessen er muligheten til å magnetere magneter i ulike retninger avhengig av deres behov og ønsker. Anisotropiske magneter produseres på såk. våt metode – gjennom innsprøytning inn i produksjonsformen under påvirkning fra et magnetisk felt. Påfølgende magnetering er mulig kun i den retningen som ble forhåndsbestemt ved produksjonen.

Overflatebehandling av ferittmagneter

Ferittmagneter er ikke følsomme overfor korrosjon og derfor er det ikke nødvendig å behandle deres overflate.

I tabellen nedenfor kan du velge fra en innholdsrik meny hva angår feritt-materialenes magnetiske og fysiske egenskaper.

Eksempler på bruk av magneter

Feritt-magneters magnetiske egenskaper

Type Remanensjon (Br) Koersivitet (Hcb) Indre koersivitet (Hcj) Maks. energiprodukt (BH maks.)
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
MF8T 200-235 2.0-2.35 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.52 6.5-9.5 0.8-1.2
MF23 320-370 3.2-3.7 170-190 2.14-2.38 190-230 2.39-2.89 20.0-25.5 2.5-3.2
MF25 360-400 3.6-4.0 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5
MF26H 360-390 3.6-3.9 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23.0-28.0 2.9-3.5
MF27H 370-400 3.7-4.0 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25.0-29.5 3.1-3.7
MF28 370-400 3.7-4.0 175-210 2.20-2.64 180-220 2.26-2.77 26.0-30.0 3.3-3.8
MF30H-1 380-400 3.8-4.0 230-275 2.89-3.46 235-290 2.99-3.65 27.0-32.0 3.4-4.1
MF30H-2 390-410 3.9-4.1 275-300 3.46-3.77 310-335 3.90-4.21 28.5-32.5 3.5-4.0
MF32 400-420 4.0-4.2 160-190 2.01-2.38 165-195 2.07-2.45 30.0-33.5 3.8-4.2
MF33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35.0 4.0-4.4
MF33H 410-430 4.1-4.3 250-270 3.14-3.40 250-275 3.14-3.45 31.5-35.0 4.0-4.4
MF35 430-450 4.3-4.5 215-239 2.70-3.00 217-241 2.73-3.03 33.1-35.2 4.2-4.4
MF36 430-450 4.3-4.5 247-271 3.10-3.40 250-274 3.14-3.44 35.1-38.3 4.4-4.8
MF38 440-450 4.4-4.5 285-305 3.58-3.83 294-310 3.69-3.89 36.6-40.6 4.6-5.1

Omregning av verdier: 1.0 Kgs=100 mT, 1.0 Koe=79.6KA/m, 1.0 MGOe=7.96 KJ/m3

Tilknyttede magnetiske produkter

Neodym- (NdFeB-)magneter

Neodym- (NdFeB-)magneter (neodym-jern-bor) er i dag de kraftigste permanente (varige) magnetene. Råmaterialet er produsert gjennom sintring og magnetenes endelige former skjæres til alt etter krav og behov dere måtte ha for ulike dimensjoner. Takket være denne produksjonsprosessen, kan vi levere et bredt spekter av ulike former. Vi har utvidet tilbudet av neodymmagneter med nye typer. Det er […]

Samarium-kobolt- (SmCo-)magneter

I likhet med neodym- (NdFeB-)magneter - som er veldig populære nå for tiden – hører også samarium- (SmCo-) magneter til de kraftigste magnetene. Deres kraft er nesten sammenliknbar med neodym-magnetenes kraft. Nettsalg av SmCo-magneter Velg magnetets form og magnetiseringsform  KJØP MAGNET  KJØP MAGNET  KJØP MAGNET De viktigste fordelene med samariummagneter I forhold til neodym-magneter har de imidlertid […]

AlNiCo-magneter

AlNiCo-magneter er legeringer av aluminium, nikkel og kobolt. I likhet med de populære neodym- (NdFeB) magnetene er også AlNiCo-magneter meget kraftige. Deres kraft er omtrent sammenliknbar med neodym-magneter. lNiCo-magneter har en stor fordel – de er svært bestandige mot varme. Dere kan bruke disse magnetene ved temperaturer på opptil 525 °C. Nettsalg av AlNiCo-magneter Velg ditt magnet form […]

Kontormagneter

De finner sin anvendelse ikke bare på kontorer, men også på skoler og i husholdninger. Vi selger magneter i farger og også ferittmagneter som brukes ofte.

Magneter med belegg

Vi presenterer en ny mulighet for overflatebehandling av magneter. Denne metoden med direkte plastbelegg kan foreløpig kun brukes på ferittmagneter, men med tiden planlegger vi å utvikle teknologi til bruk også på neodym- (NdFeB-)magneter. Ved hjelp av den overflatebehandlingen på magnetene som er beskrevet overfor, reduseres magnetenes magnetiske kraft med ca. 10 %. Fordeler med plastbelegg på magneter: […]

Clip-magneter

Clip-magneter er svært kraftige neodym- (NdFeB-)magneter som er dekket av et lag gummi som beskytter magnetene mot skader.Clip-magneter er svært kraftige neodym- (NdFeB-)magneter som er dekket av et lag gummi som beskytter magnetene mot skader. Bruksområder for clip-magneter Disse magnetene brukes f.eks. til å feste og fiksere to gjenstander som er uavhengige av hverandre, gardiner/forheng, håndtak osv. Videre […]

Vannbestandige neodym-magneter forsynt med gummi

Takket være gummibelegget er disse magnetenes maksimale tiltrekningskraft noe mindre enn neodym-magneter av liknende størrelse uten belegg. Disse neodym-magnetene er helt dekket av et lag med gummi, noe som gir følgende fordeler: Bestandighet overfor vann: Disse magnetene ruster ikke (er motstandsdyktige overfor korrosjon) og kan brukes både ute og i fuktige miljøer Beskyttelse mot oppskraping: […]