Magnetiske separatorer

Vi har produsert og utført service i 23 år!
Vårt firma Magsy s.r.o spesialiserer seg hovedsakelig på produksjon av magnetiske separatorer, og vi garanterer uslåelig service.

Vi har produsert over 20 000+ magnetiske separatorer

utvalgte selskaper som stoler på oss...
Andre referanser

Hva er en magnetisk separator?

En magnetisk separator er en enhet som bruker et magnetfelt til å skille magnetiske materialer fra ikke-magnetiske materialer. Magnetseparatorer finnes i ulike typer industrier, blant annet gruvedrift, metallurgi, avfallshåndtering og næringsmiddelindustri. Dette verktøyet er avgjørende for effektiv separering av ulike typer materialer basert på deres magnetiske egenskaper.

Det finnes en rekke ulike varianter av magnetiske separatorer som varierer i størrelse, form, type magnetfelt og måten materialet passerer gjennom separatoren på. De vanligste typene er manuelle magnetseparatorer. Disse separatorene er små og lette å ta med seg, noe som gjør det mulig å bruke dem på mindre steder, for eksempel til separering av metallskrot.

En annen type er automatiske magnetseparatorer. Denne typen er større og dermed mer slitesterk, noe som gjør dem til et ideelt verktøy for behandling av større mengder materiale, for eksempel ved malmsortering i gruveindustrien.

Tørrmagnetiske separatorer fungerer med tørt materiale som malm eller bulkmateriale som sand, stein, mel, malm, salt, korn med mer. Disse separatorene brukes ofte i næringsmiddelindustrien for å fjerne metalliske forurensninger fra matvarer, noe som er avgjørende for å opprettholde mattrygghet og -kvalitet.

Våtmagnetiske separatorer er en annen kategori enheter som bruker magnetfelt til å separere magnetisk følsomme materialer fra andre materialer. I dette tilfellet skjer separasjonsprosessen ved hjelp av flytende medier som vann eller andre væsker. Våtmagnetiske separatorer brukes ofte i industrien, for eksempel i gruvedrift for å utvinne verdifulle metaller fra malm og andre bergarter, eller i avfallshåndtering for å skille ut magnetisk følsomme materialer fra avfallsstrømmer.

Rengjøringsprinsippet for våre separatorer

VIS MER

Studier direkte fra kunder

Separator i en bedrift som produserer kulelagre

I industri- og produksjonsbedrifter er det avgjørende å opprettholde renheten og kvaliteten på rå...

Vi sparte et ingeniørselskap for 500 000 CZK

Magnetiske separatorer er enheter som bruker et magnetfelt til å fjerne magnetiske urenheter fra ...

Separator i en sukkerforedlingsbedrift

I næringsmiddelindustrien spiller bruk av separatorer en nøkkelrolle for å sikre tryggheten og kv...

Du kan også kjøpe separate magneter fra oss

Andre produkter
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram