PRODUKTER

MENY

Separator i en bedrift som produserer kulelagre

I industri- og produksjonsbedrifter er det avgjørende å opprettholde renheten og kvaliteten på råvarer og forsyninger for å sikre at produksjonsprosessene går knirkefritt og gir gode resultater. Magnetiske separatorer er en stadig viktigere del av denne virksomheten. I denne artikkelen tar vi for oss en magnetisk separator som brukes i en lagerproduserende bedrift.

Magnetisk separator i en lagerproduserende bedrift

En bedrift som spesialiserer seg på produksjon av hjullager, sto overfor en utfordring som mange industribedrifter kjenner til - hvordan holde emulsjonen i optimal stand og forlenge levetiden. Bearbeidingsemulsjonen er et viktig medium i produksjonsprosessen for hjullagre. Problemet var imidlertid at emulsjonen var utsatt for forurensning av metallpartikler. Disse metallpartiklene kom fra en rekke kilder, blant annet råmaterialer, verktøy og til og med maskinene selv. Når metallpartiklene kom inn i emulsjonen, skapte de problemer.

For å løse dette problemet bestemte selskapet seg for å ta i bruk en automatisk magnetisk gjennomstrømningsseparator. Den magnetiske gjennomstrømningsseparatoren ble plassert i emulsjonspassasjen og tiltrakk seg metallpartikler når de passerte. Ved å fjerne metalliske urenheter fra emulsjonen ble emulsjonen holdt i optimal stand. Dette forlenget emulsjonens levetid betraktelig. Med en ren emulsjon kunne selskapet redusere hyppigheten av emulsjonsbytter betydelig. Dette resulterte i lavere kostnader til innkjøp av nye medier og mindre avfall. Forlengelsen av emulsjonens levetid med 32 % hadde en umiskjennelig innvirkning på produksjonsprosessens kostnader og effektivitet. Ikke bare sparte selskapet penger på emulsjons- og verktøykostnader, men det forbedret også kvaliteten på produktene og reduserte den negative miljøpåvirkningen gjennom avfallsreduksjon.

Hva er hovedformålet med en magnetisk separator?

  • Beskyttelse av utstyr: Magnetiske separatorer bidrar til å beskytte maskiner og utstyr mot skader forårsaket av metalliske forurensninger. Metallpartikler kan forårsake slitasje og riper i overflater, noe som kan føre til dyre reparasjoner og utskifting av komponenter.
  • Forbedring av produktkvaliteten: I bransjer der produktrenhet er avgjørende, for eksempel i næringsmiddel- og farmasøytisk industri, bidrar magnetiske separatorer til å fjerne metalliske urenheter og sikre et sluttprodukt av høy kvalitet.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram