Magnetiske separatorer til flytende blandinger med manuell rengjøring (MF)

Magnetisk separator til flytende blandinger DN 150

En magnetisk separator tjener til å fange opp magnetiske urenheter av metall i en strøm av flytende stoffer. Den er utstyrt med svært kraftige permanentne magneter, for at ikke magnetiske urenheter skal rives med av væskestrømmen. Det er her tale om neodym- (NdFeB)-magneter, som har en flere ganger så stor magnetisk induksjon (magnetisk kraft) som klassiske ferittmagneter som ikke hadde klart å holde på urenhetene av metall i væskestrømmen.

Vanligvis produserer vi med inn- og utgangsdiametre på 50, 100, 150 (illustrasjonen til høyre) og 250 mm (250 mm dog kun som utførelse med automatisk rengjøring). En magnetisk separator kan dessuten leveres i en utførelse med to omsluttende kapper til oppvarming av den indre av disse kappene (noe som brukes ved separering f.eks. fra sjokolade).

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Výrobek je chráněn užitným vzorem č. 23533 Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Hvordan en separator til flytende blandinger er konstruert

Magnetisk separator til flytende blandinger med manuell rengjøring

En magnetisk separator er laget på den måten at det betjenende personalet når rengjøring skal skje ikke er nødt til å ta ut de magnetiske kjernene fra ikke-magnetiske hylstre av rustfritt stål og dermed unngås forurensning og skader på disse. Ved rengjøring forblir de magnetiske kjernene i den tildekkede øvre delen av det magnetiske komponentet. Den magnetiske separatorens korpus er forsynt med en åpning til utslipp av restvarme og væske før rengjøringen begynner.

Vannbestandig magnetisk separator

Rengjøring av magnetisk separator

Etter at skruene til opphengning er løsnet (svivel med diametre på 50 og 100), tar du den magnetiske komponenten ut av den magnetiske separatorens korpus, låser opp låseklipsen og trekker ved hjelp av håndtaket magnetene opp i øvre posisjon. Dermed avmagnetiseres rørene i rustfritt stål og metallene faller av.

Uttrekking av magnetisk komponent

Finnes på lagerMagnetisk gjennomstrømnings-separator - ny type (MF UP)

Magnetisk separator til flytende blandinger DN 50 mmFor en så effektiv magnetisk separering som mulig, bedre håndtering under rengjøring og muligheten til bruk på sertifiserte arbeidsplasser med dokumentert produksjonssystem, har vi utviklet den nye typen magnetisk separator MF 50/1.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Výrobek je chráněn užitným vzorem č. 23533 Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

De viktigste fordelene

 1. Mulighet for utskiftning av magnetiske rør
  Magnetene som er plassert i separatoren er beskyttet med hylstre av rustfritt stål. I tilfelle skader, kan du på en enkel måte skifte disse dekkende rørene ut med nye. Derfor er denne separatoren egnet til bruk også i krevende miljøer (med bruk av abrasive materialer o.a.)
 2. Mulighet for låsing av den magnetiske kjernen
  Takket være muligheten for å låse håndtaket til håndtering, er det ingen risiko for at produksjonsprosessen saboteres som følge av at noen i løpet av prosessen forsettlig drar i „rengjøringshåndtaket“.
 3. Alle tre magnetiske rør med en diameter på 30 mm
  Til forskjell fra våre konkurrenter, tilbyr vi allerede i standardutførelsen samtlige tre rør med en diameter på 30 mm.
 4. Magnetisk induksjon på 13.500 G
  For alle de tre magnetiske rørene tilbyr vi som standard en magnetisk induksjon på 13.500 G – noe som sammenliknet med konkurrentene er en forskjell på opptil 80 %!
 5. RengjøringsmiddelKaskade-gjennomstrømning
  Takket være at inngangs- og utgangsåpningen er plassert på forskjellige steder, er gjennomstrømningen av materiale gjennom den magnetiske separatoren mer effektiv og det oppnås dermed en maksimal utnyttelse av hele de magnetiske rørenes lengde (200 mm)
 6. Mulighet for levering av rengjøringsmiddel
  Pga. enklere håndtering under rengjøringen av de magnetiske rørene, kan vi levere et rengjøringsmiddel som er produsert skreddersydd for den magnetiske separatoren.

 

Magnetisk separator MF-50/1Magnetisk separator MF-50/1

 

Testing av materiale

Overbevis deg selv om hvor effektiv utskilling av metaller kan være for deg. Vi tester ut på ditt materiale hvilken mengde urenheter denne magnetiske separatoren er i stand til å fange opp.

Magnetseparator i plast til gjennomstrømmende materiale – en nyhet (MF PP)

Magnetseparator i plast til gjennomstrømmende materialeDen magnetiske separatoren har lav vekt, er solid og bestandig overfor kjemikalier. Motstandsdyktighet overfor temperaturer på opptil 80 °C eller 100 °C. Samtlige komponenter som er i kontakt med det separerte mediet er laget av plastmateriale. Separatoren egner seg til bruk i næringsmiddelindustrien.

Den magnetiske separatoren er forsynt med flenser eller skruer i enden. Vi er imidlertid i stand til å komme deres ønsker og behov i møte mht. inn-/utgangsmål, samt ulike typer utførelse i enden.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Magnetseparator i plast til gjennomstrømmende materiale

Separatorens fordeler

 1. Langvarig temperaturmessig stabilitet
 2. Stor grad av seighet innenfor en bred temperaturskala (etter forespørsel fra kunde motstandsdyktighet overfor temperaturer på opptil 100 °C)
 3. Svært bestandig overfor kjemikalier
 4. Mulighet for levering i en utførelse som er antistatisk og bestandig overfor UV-stråling
 5. Lav vekt
 6. Kan kobles til rør ved hjelp av flens og skruer
 7. Enkelt håndterbar
 8. Maksimal magnetisk induksjon på røroverflater (dette er mulig takket være at veggen som dekker magnetenes kjerner er svært tynn)
 9. Maksimalt driftstrykk; 4 bar

Enkel montering og betjening

Du gjennomfører alt ved hjelp av én eneste spesialformet monteringsnøkkel som følger med i leveransen.

Magnetisk separator til kjøleblandinger og emulsjoner (MRZ)

Magnetisk separator til kjøleblandinger og emulsjonerEn magnetisk rist der det under produktets utvikling ble lagt vekt særlig på at det skulle være holdbart mot fuktighet - magnetene er tildekket og derfor kommer de aldri i direkte kontakt med væske. En stor fordel er også det at magnetene ikke fester seg noen steder på det betjenende personalet mens rengjøring pågår og personskader er derfor utelukket. Denne separatoren er forsynt med svært kraftige neodym-magneter.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

 

Magnetiske stenger og rister

Et annet alternativ ved separering av metaller fra flytende blandinger er magnetiske magnetiske stenger og rister.