Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring (MSP)

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøringDisse separatorene er beregnet på separering fra blandinger av lett gjennomtrengelige stoffer som er vanskeligere å helle og har større materialkornethet og som ikke ville ha falt (rent) kontinuerlig uhindret gjennom de magnetiske ristene som tidligere er omtalt. Vanligvis er disse separatorene utstyrt med ferittmagneter, og på forespørsel fra kunde kan de leveres også i en utførelse med neodym- (NdFeB-)magneter. Magnetiske separatorer med plater produserer vi med en inngangsåpning med en diameter på 100, 150, 200 og 250 mm.

Hvordan en separator med plate beregnet på løse blandinger er konstruert

Magnetisk separator med plate - tak til fordeling (spredning)En fordel er det innstillbare taket til fordeling (spredning) som gjør det mulig å jevnt rette (styre) materialstrømmen rett mot de magnetiske platene og derigjennom oppnå målet om en så effektiv magnetisk separering som mulig også i tilfelle separatoren er montert under en vinkel.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring (MSP UP)

Vi forbedrer og perfeksjonerer våre produkter hele tiden. Nå produserer vi også en separator med plate som takket være et unikt avmagnetiserings-system enklere og raskere kan rengjøres for magnetiske urenheter som er fanget opp, hvilket fører til at dere sparer tid og øker arbeidets effektivitet betraktelig.

Denne separatoren er funksjonsmessig og høydemessig identisk med den overfor angitte separatoren, så det er mulig å bytte den ut med en ny modell uten behov for justeringer. Den er dessuten utstyrt med tak til fordeling (spredning) og forsynt med ferittmagneter.

Animasjon av hvordan en separator med plate fungerer

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring - ny type

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

 

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring (MSP UP2)

Magnetisk separator med plate og med automatisk rengjøring

Hvordan en separator med plate beregnet på løse blandinger er konstruert

Magnetisk separator med plate og med automatisk rengjøringDen magnetiske separetoren betjenes ved hjelp av pneumatiske FESTO-elementer. Separatoren egner seg til separasjon av urenheter av metall fra materiale som er vanskeligere å helle og har større grad av kornethet. Det separerte materialet strøs nedover den midtre delen. Et innstillbart tak som fordeler og sprer materialet retter jevnt materialstrømmen rett mot de magnetiske platene, noe som gjør at målet om en så effektiv magnetisk separering oppnås.

Magnetisk separator med plate og med automatisk rengjøringMagnetiske separatorer med plate produserer vi også i en utføring med automatisk rengjøring. Separatoren tilsvarer funksjonsmessig separatoren til manuell rensing, så innbyggingshøyden endres ikke (det er m.a.o. enkelt å erstatte en separator med plate til manuell rengjøring med en separator til automatisk rengjøring).

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rengjøring av separator med plate

Magnetisk separator med plate og med automatisk rengjøring

Under den automatiske rengjøringsprosessen forflyttes platene til separatorens sideseksjoner, der de avmagetiseres og de urenhetene som er fanget opp faller automatisk ned på sidene.

De magnetiske platene er vanligvis forsynt med ferittmagneter. På forespørsel kan vi levere platene også i utførelse med neodym- (NdFeB-)magneter.

En ulempe ved utstyret er nødvendigheten av å avbryte materialgjennomstrømningen under automatisk rengjøring.

Animasjon av automatisk rensingsprosess

Animasjon av automatisk rensingsprosess