Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd (MS F)

Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd (MS F)Denne separatoren tjener til separering særlig av magnetiske urenheter i form av større metallpartikler fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes bortetter transportbåndet. Som oftest plasseres separatoren over transportbåndet med en horisontal vridning på 90° eller over utførselssylinderen (vennligst se illustrasjonene).  De magnetiske urenhetene som fanges opp føres ut på sidene ved hjelp av det båndet som roterer rundt magneten.

 

 

Magneten beregnet på plassering over transportbånd kan vi på forespørsel fra kunde utstyre med enhet som overvåker beltets bevegelser og båndets rotering.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Hvordan en separator beregnet på å plasseres over transportbånd er konstruert

Under konstruksjon av separator har vi gjort våre mangeårige erfaringer med produksjon av magnetiske separatorer gjeldende. Vi har spesielt lagt vekt på separeringens høye effektivitet (magnetfeltets kraft og rekkevidde), separatorens bestandighet selv under de mest krevende forhold, samt dens pålitelighet.

Denne separatoren produseres ved hjelp av førsteklasses CNC-maskiner og det er benyttet komponenter fra verdenskjente produsenter. F.eks. SKF-lagre, Nord-drivverk og sneglehus-girkasse universal – i tilfelle det er interesse for det utstyrt med Nord-omformer. Generelt sett er separatoren produsert på en slik måte at den skal være bestandig (tåle mye) også under krevende forhold (slik som f.eks. på steder med mye støv). Alle lagre er konsekvent forsynt med deksler.

Hvor effektiv magneten til å feste over transportbåndet er

 

Selvrensende magnetseparator over transportbånd (MS F EKO) - ØKOnomisk

Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd MS F EKODen økonomiske varianten av den overfor nevnte separatoren. Når det gjelder denne separatoren, fanges også urenheter som føres opp på sidene opp og det ved hjelp av bånd som dreier seg rundt magneten.

Denne separatoren i utførelsen EKO er utstyrt med drivmekanismen Nord. Det er brukt alminnelige lagre. Dessuten er ikke separatorens korpus i så stor grad forsynt med deksler som når det gjelder typen MS F. Begge disse typene separatorer produserer vi i ulike størrelser, slik at det skal være mulig å montere dem over transportbånd av ulik bredde.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Sammenlikning av magnetseparatorene MS F og MS F EKO

 Egenskaper Separator MS F Separator MS F EKO
Separator med automatisk rengjøring ano ano
ulighet for montering vertikalt, så vel som parallelt med transportbåndet ano ano
Høy separeringseffektivitet ano ano
Drivmekanismen NORD ano ano
Lagre SKF Alminnelige lagre
Anvendelse også i svært støvete omgivelser ano Anbefales ikke
Deksler rundt separatorens korpus ano ne
Mulighet for å utstyre med omdreiningssensor ano ne
Mulighet for å utstyre med overvåkning av båndet når det beveger seg nedover ano ne

Et nyttig tips for dere – enda mer effektiv separering av metaller på transportbånd

Plassering av magnetplate over transportbånd

Ved separering av metaller fra materialets øvre lag på transportbåndet, anbefaler vi for at separeringen skal bli maksimalt effektiv å foruten magnetisk plate eller separator beregnet på å plasseres over transportbåndet (1) benytte også magnetsylinder (2), som separerer metaller fra materialets nedre lag.