Magnetisk sylinderEn magnetisk sylinder tjener til separering av metallpartikler fra løse blandinger (tre, stein, kull, ikke-jernholdige materialer, blandinger av avfall osv.). Den selvrensende magnetiske sylinderen er plassert inn i et transportbånd med belter som materialet føres bortetter for å bli separert. Metallpartikler holdes fast av den magnetiske sylinderen og føres bort til bortenfor sylindrens akse,  der de separeres og metallene faller bort av seg selv.

Magnetisk sylinderVed bruk av magnetisk sylinder øker kvaliteten på det materialet som bearbeides betraktelig. Det er lurt å benytte sylinder også der det er nødvendig å beskytte det utstyret som kommer etter mot å bli skadet av metallpartikler. Dersom det materialet som transporteres er tykt (høyt), anbefales vi å bruke en kombinasjon med magnet til plassering over transportbånd, som gjør det mulig å effektivt separere metaller fra det øvre laget av det separerte materialet.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Animasjon som viser hvordan en magnetisk sylinder fungerer

Prinsipp for bruk av magnetisk sylinder

En magnetisk sylinder er forsynt med ferittmagneter. Det er også mulig å utstyre den med meget kraftige neodym- (NdFeB-)magneter. Vi er i stand til å tilpasse en magnetisk sylinders mål til kundens krav og ønsker. Den finner sin anvendelse under gjenvinning av avfall (for å få magnetiske materialer ut av blandinger av avfall), på sagbruk, i steinbrudd og gruver).

Et nyttig tips for dere – enda mer effektiv separering av metaller på transportbånd

Umístění magnetického válce do pásového dopravníku

Ved separering av metaller fra materialets øvre lag på transportbåndet, anbefaler vi for at separeringen skal bli maksimalt effektiv å foruten magnetisk plate eller separator beregnet på å plasseres over transportbåndet (1) benytte også magnetsylinder (2), som separerer metaller fra materialets nedre lag.