Magnetisk trommel (MB)

Magnetisk trommelEn magnetisk trommel er beregnet på separering av magnetiske partikler i metaller fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, osv). Vanligvis pleier trommelen å være plassert under maskinens trakt eller bak et transportbånd med belter som det faller ned ikke-separert materiale fra ned på en magnetisk trommel som står for selve separeringen - adskillelsen.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

 

Hvordan en magnetisk trommel er konstruert

Fordelen med denne er at den ikke er noen del av et transportbånd med belter, så dens anvendelighet er mer universell. En magnetisk trommel består av en ytre kappe i rustfritt stål som roterer sammen med en innretning som har til oppgave å føre med seg stoff og av en magnetisk kjerne som er forsynt med ferittmagneter eller også svært kraftige neodym- (NdFeB-)magneter. Disse magnetene danner på trommelens overflate det nødvendige magnetfeltet som gjør at partiklene i metall fanges opp og føres bort til bortenfor trommelens akse. Her skjer det en avmagnetisering og metallene faller av av seg selv, til forskjell fra separert materiale som ikke er metaller og som faller av allerede foran den magnetiske trommelens akse.

Prinsipp for bruk av magnetisk trommel

Animasjon av hvordan en magnetisk trommel fungerer

Prinsipp for bruk av magnetisk trommel

Muligheter når det gjelder bruk av magnetisk trommel

Magnetiske tromlerEn magnetisk trommel er produsert av rustfritt stål og vi kan tilpasse den når det gjelder mål til deres krav og behov. Ved bruk av magnetisk trommel øker kvaliteten på det materialet som bearbeides betraktelig. Det er lurt å benytte den også der det er nødvendig å beskytte det utstyret som kommer etter mot å bli skadet av metallpartikler.

Magnetisk trommel i skapkonstruksjon (MBZ)

Magnetisk trommel i skapkonstruksjonFor en langt enklere montering av den magnetiske trommelen, leverer vi også magnetisk trommel med skapkonstruksjon. Prinsippet for separering er nøyaktig det samme som for den magnetiske trommelen. I denne utførelsen er den magnetiske trommelen plassert i skapkonstruksjonen og dermed faller bekymringen med festing av den magnetiske trommelen bort.

Fordelene med en skapkonstruksjon

Magnetisk trommel i skapkonstruksjonMaterialet som skal separeres, helles opp i skapkonstruksjonen gjennom åpningen oppe. Skapkonstruksjonen ender i to åpninger, som metaller, hhv. det separerte materialet, faller gjennom hver for seg. Diameter, trommelens lengde og skapkonstruksjonens mål tilpasser vi til deres behov.

Magnetisk trommel i skapkonstruksjonDen magnetiske trommelen som skapkonstruksjon leverer vi inkl. motor og girkasse og den kan være forsynt med enten ferittmagneter eller langt kraftigere neodym- (NdFeB-)magneter.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

 

2-etasjes magnettrommel konstruert som skap (MBZD)

2-etasjes magnettrommel konstruert som skapDenne 2-etasjes magnettrommelen finner sin anvendelse på de områdene av driften der det er nødvendig å oppnå enda høyere separeringskvalitet, og det fordi det er brukt enda en magnettrommel. Et annet bruksområde er ved minimalisering av forurensning av oppfangede metaller med separert materiale – på steder der det er nødvendig å oppnå en så høy renhetsgrad som mulig for de separerte metallene.

2-etasjes-trommelens konstruksjon

Denne separatorens magnettromler kan vi forsyne med ferrit-, så vel som svært kraftige neodym-NdFeB-magneter. Det er også mulig å kombinere dem, der en magnettrommel er forsynt med ferrit-magneter og den andre med neodym-magneter. Valg av egnet type magneter og riktig rekkefølge for tromlene ved kombinasjon av begge typene magneter anbefaler vi deg å konsultere med oss. Vennligst kontakt oss med deres forespørsel. Vi gir dere gjerne råd.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Fordeler med magnettrommel

  1. Kombinasjon av tromler med ulike magneter
  2. Høy separeringskvalitet
  3. Separat regulering av hver enkelt trommels omdreininger
  4. Tilpasning til deres ønsker og behov

Bruk av magnettrommel

  • Fullkommen separering
  • Minimalisering av forurensning av metaller som fanges opp med det separerte materialet

Tilpasningsevne til deres behov

2-etasjers magnettrommelFor hver enkelt trommel kan du separat velge omdreiningshastighet. Etter forespørsel fra kunde kan vi utstyre trommelen med lyd- og lyssignalisering.

Som produsent av dette utstyret, lager vi det akkurat slik dere vil ha det – vi tilpasser separatorens mål til deres teknologi, anbefaler egnet diameter og lengde for tromlene og vi hjelper også til med å velge de best egnede magnetene.

Andre typer magnetiske separatorer for tørre blandinger

Magnetiske utføringstromler

To-etasjers magnetisk utføringstrommel (MBVD) Den magnetiske trommelen består av en statisk magnetisk kjerne og en roterende omsluttende kappe med oppsamlere som det fester seg metallbiter (spor av metall) til. Den nedre trommelen fanger opp metallbiter (spor av metall) fra transportbåndet, mens materiale som ikke er metall fortsetter å forflyttes bortetter transportbåndet. Den øvre trommelen plukker opp metallbiter […]