Manuelle magneterEn manuell magnet gjør det langt enklere å håndtere metallplater. Den finner bred anvendelse framfor alt i spesielle møller. En manuel magnet festes ved hjelp av remmer til håndflaten. Magnetkraften er balansert på en nøyaktig måte (den festede metallplaten holder seg godt på plass under håndtering, og likevel lar den seg lett løsne med en bevegelse med fingeren).

Manuelle magneterVed å benytte en manuell magnet, vil dere i betydelig grad redusere den tiden det tar å ta metallplater løs fra pressen, dessuten tjener den til å stable metallplater, samt til å håndtere brente stykker metall.

Nettsalg av manuelle magneter

I vår nettbutikk kan du velge mellom et bredt utvalg

KJØP MANUELLE MAGNETER

Ytterligere hjelpemidler til håndtering som gjør arbeidet enklere for dere

Magnetbraketter

Magnetisk brakett sparer mye tid ved sveising ulike profiler. Den kan brukes ved sveising av i rett vinkel, 45 °, eller i et plan. Vår magnetisk brakett kan brukes ved sveising belagt elektrode, skjermet sveising eller flamme.   Mulige anvendelser av magnetbrakett Fordelen er enkel manipulasjon. Kan også brukes som en rapport flere vinkler. Magnetisk kraft holder […]

Manuelle manipulatorer til metallplater

De tjener til å gjøre det lettere å arbeide med metallplater. Ved hjelp av denne manipulatoren kan du enkelt flytte og snu metallplater og håndere dem på andre måter. En stor fordel er muligheten til avmagnetisering. Ved å dra avmagnetiseringsspaken i retning den manuelle metallplate-manipulatorens korpus, oppstår det et tilstrekkelig stort mellomrom mellom manipulatoren og metallplaten. […]

Magnetiske sponoppsamlere til manuell bruk

En magnetisk sponoppsamler til manuell bruk brukes til å samle opp urenheter i metall (spon, spiker, skruer, metalltråder). Takket være enkel håndtering, er den en hyppig hjelper på verksteder der metall bearbeides og låsesmed-verksteder. Den er enkel å avmagnetisere – ved å trekke i håndtaket i oppsamlerens øvre del, avmagnetiseres den og de metallpartiklene/-delene som er fanget […]

Magnetiske stenger til håndtering

Den magnetiske håndteringsstangen MMT 20 x 6 Denne stangen tjener ikke bare til å håndtere metallplater. Den gjør det enklere og raskere å legge inn og ta ut metallplater i/fra presser. Dermed reduseres faren for at hånden skal bli skadet under håndteringen av metallplater. Dessuten blir det takket være denne stangen slutt på å måtte stikke […]

Manuelle magneter

En manuell magnet gjør det langt enklere å håndtere metallplater. Den finner bred anvendelse framfor alt i spesielle møller. En manuel magnet festes ved hjelp av remmer til håndflaten. Magnetkraften er balansert på en nøyaktig måte (den festede metallplaten holder seg godt på plass under håndtering, og likevel lar den seg lett løsne med en bevegelse […]

Magneter til krusning av metallplater

Overalt der det jobbes med magnetisk ledende metallplater er det mulig å bruke magneter til krusning av platene. De gjør at platene enkelt og greit lar seg løsne fra hverandre og slik gjør de det mulig for de ansatte å lettvint kunne ta dem løs når de skal legges inn i presser, sakser eller bearbeides på annen […]

Magneter på stang til galvaniserings

En magnet på stang finner sin anvendelse framfor alt på galvaniserings- og lakkeringsverksteder. Ofte brukes den til å fiske deler opp fra tanker eller andre vanskelig tilgjengelige steder. Til slik bruk er en magnet på en stang beregnet på galvaniserings- og lakkeringsverksteder et flott hjelpemiddel. Magneten på staven er forsynt med en anisotropisk ferittmagnet. Magneten er […]

Uthentingsmagneter

Den bøyelige magneten er beregnet på å brukes til å fange opp og dra fram gjenstander i metall fra ellers utilgjengelige steder og kriker og kroker, slik som fra steder bak møbler, fra rør osv.   Bøy stangen med magnet til ulike former, så kommer du til på utilgjengelige steder. Magnetens egenskaper Magneten er i stand […]