Uttrekkbar magnetisk separator (MSV)

Uttrekkbar magnetisk separator som skapkonstruksjonDenne typen magnetiske separatorer  er framfor alt beregnet på separering av magnetiske urenheter i metall fra løse materialer som er enkle å helle. En grunnleggende del av den magnetiske separatoren er såk. magnetiske rister til å trekke ut som alle urenheter i metall fanges opp på.

Hvordan den uttrekkbare separatoren for løse blandinger er konstruert

SeparatoreneMagnetisk rist er forsynt med permanente magneter og da enten ferittmagneter eller neodym- (NdFeB-)magneter basert på sjeldne jordarter, der vi oppnår en mange ganger så stor magnetisk induksjon (magnetisk kraft) og rister som er forsynt med slike magneter fanger opp også ikke helt magnetiske urenheter.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

 

Som regel er disse ristene montert som et par inn i en skapkonstruksjon i tråd med deres krav mht. dimensjoner. Den øvre risten har alltid ett magnetisk rør mindre og det for at den når den senere skal stikkes inn i skapkonstruksjonen skal danne en „gjennomfallslabyrint“. Dermed sikres kontakten mellom det separerte materialet og de magnetiske rørene. En separering som skjer på denne måten er meget effektiv.

Risten kan plasseres separat, f.eks. inn i trakten. I så fall forsyner vi risene med såk. tak til fordeling (spredning) av materiale, som alltid er plassert i midten over der de magnetiske rørene sitter, slik at det skal oppnås en jevn styring av materiale rett mot de magnetiske rørene.

Uttrekkbar magnetisk separator - UP (MSV UP)

Denne magnetiske separatoren har - sammenliknet med forrige type - en rekke grunnleggende fordeler og utmerker seg pga. forbedringer som er gjort.

Uttrekkbar magnetisk separator - UP (MSV UP)

 • Magnetene er fast forbundet med separatorens korpus og det er derfor ikke fare for at personer skal komme til skade under rengjøring f.eks. ved at de magnetiske kjernene fester seg til et metallgulv eller en annen konstruksjon i metall
 • Takket være det, er det lavere risiko for at de magnetiske kjernene skal komme til skade
 • Lettvinn å gjøre ren
 • Større sikkerhet under arbeidet
 • Under rengjøring havner det ikke noe materiale i de magnetiske kjernene
 • Det er ikke nødvendig å bruke rengjøringsmiddel
 • Skadede rør kan enkelt skiftes ut

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rengjøring av magnetisk separator MSV UP

Skifte dekselet av rustfritt stål rør

Magnetristen STEFF

Den magnetiske risten STEFF til å trekke utHovedårsaken til at denne nye typen magnetisk rist ble satt i produksjon, var å øke beskyttelsen av helsen og overholde sikkerheten under arbeidet. Magnetkjernene er en del av dekkende rør i rustfritt stål og risten utgjør - når den trekkes ut - en helhet.

 

 

En annen grunn er reduksjon av risikoen for skader på risten. Ved bruk av STEFF-risten og rengjøringsmiddel er det ikke fare for forurensning av de magnetiske kjernene.

Rengjøring av risten

rengjøring av STEFF ristenSteff-risten rengjør du enten på tradisjonelt vis, der du drar de magnetiske kjernene ut av rørene i rustfritt stål og der metallene faller ned automatisk eller gjennom bruk av spesiallaget rengjørende middel. Rengjøringen er maksimalt bekvem, svært rask og hindrer skader på de magnetiske kjernene.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rengjøringsmiddel

RengjøringsmiddelTil uttrekkbare magnetiske separatorer kan vi levere også et spesielt rengjøringsmiddel som er skreddersydd for magnetisk separator. Dette rengjøringsmidlet gjør håndtering av de magnetiske ristene enklere og tjener særlig til å beskytte de magnetiske kjernene mot tilsmussing.

Animasjon av rengjøring av magnetisk rist

rengjøring av risten

Anvisning til rengjøring av risten

Anvisning til rengjøring av risten

Magnetisk beredskapsseparator for tørre blandinger (PMS)

Magnetisk beredskaps separatorDersom du fra tid til annen har behov for å manuelt strø på en mindre mengde løst materiale, er dette stativet egnet for deg. Sammen med magneten til trakten får du en enkel og rimelig separator beregnet på tørre blandinger.

Framgangsmåte ved bruk

 • Legg først f.eks. en plastpose inn i stativets hode eller plasser en eske under stativet
 • Legg magneten til trakten inn i stativets hode
 • Strø på materiale manuelt via magnetene
 • Metallpartikler fester seg til magnetene
 • Ned i posen eller esken faller det kun rent materiale uten metaller

Stativets viktigste fordeler

 • Hodet kan senkes
 • Stativet står på hjul
 • Høyden kan stilles inn

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rørsystemer

For at vi i maksimal grad skal gjøre monteringen av våre separatorer inn i rør enkel for deg, tilbyr vi dere leveranser av standard-overgangs-elementer av typen „kvadrat – sirkel“ og „sirkel – kvadrat“.

Finnes på lagerMagnetisk gjennomstrømningsseparator til cisterner (CIS)

Magnetisk gjennomstrømningsseparator til cisterneDenne magnetiske gjennomstrømningsseparatoren til cisterner tjener til separering av urenheter av metall fra tørre materialer i pulverform innen næringsmiddelindustri, kjemisk industri eller råvareindustri, som under lossing fraktes fra cisternevogn ved hjelp av trykkluft.

 

Separatoren består av to deler som kan tas helt løs: Et magnetisk komponent og separatorens korpus. Komponenten med de magnetiske rørene tar du løs fra den magnetiske separatorens korpus og ved hjelp av håndtaket drar du magnetene opp i øvre posisjon. Dermed avmagnetiseres rørene i rustfritt stål og metallene faller ned.

Magnetisk gjennomstrømnings-separator til cisterner

Den magnetiske separatoren har parallelle gjenger i enden med mulighet for å utstyre den med overganger til andre dimensjoner. Den magnetiske separatoren kan kobles til DN 80-rør. Vi kan imidlertid tilpasse separatoren til ulike inngangs- og utgangsdimensjoner, så vel som ulike typer endestykker.

Utstyret er produsert av rustfritt stål av type 1.4301 og overflaten er behandlet ved å sandblåse den. På foredspørsel fra kunde kan separatoren produseres i pusset utførelse.

Fordeler med separatoren

 • Svært enkelt vedlikehold og rengjøring.
 • Den tilfredsstiller normer til bruk innen næringsmiddelindustrien og -bransjen.
 • Den er laget av rustfritt stål av typen 1.4301.

Hvilke materialer kan den sortere

 • Materialer som fraktes fra cisternen ved hjelp av trykkluft.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Hvordan en cisterneseparator er konstruert

Magnetisk gjennomstrømnings-separator til cisternerMagnetene er lagt inn i et hylster av rustfritt stål, så de er beskyttet mot skader og å gjøre dem rene er svært enkelt, raskt og komfortabelt.

Utstyrets totale vekt er 14 kg. Én enkelt person klarer å betjene utstyret alene. Separatoren er forsynt med en tetning i silikon (som oppfyller normer knyttet til bruk sammen med næringsmidler). Rørene som magnetene er plassert i er sveiset fast til de avtakbare delen. Separatoren består av fire stk. magnetiske rør av en diameter på 30 mm. Komponenten med magnetiske rør er koblet til separatorens korpus ved hjelp av en bajonettlås med tetning og festet med vingemuttere.

Den magnetiske separatoren er forsynt med svært kraftige neodym-NdFeB-magneter med en magnetisk induksjon på 10.400 G, som er i stand til å fange opp også svært fine magnetiske partikler. På forespørsel fra kunde kan vi benytte magneter med en magnetisk induksjon på mer enn 14.000 G og en motstandsdyktighet overfor varme på mer enn 180 °C).

Rengjøring av magnetisk separator

Å få bort de urenhetene i form av metall som er fanget opp er svært enkelt. Først løsner dere vingemutterne og bajonettlåsen. Deretter drar du komponenten av separatorens korpus. Deretter løsner du på låsen og drar magnetene løs fra de magnetiske rørene. Så snart du har gjort rørene rene, kan du stikke magnetene tilbake inn i delen.

Andre typer magnetiske separatorer for tørre blandinger

Magnetiske separatorer med plate

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring (MSP) Disse separatorene er beregnet på separering fra blandinger av lett gjennomtrengelige stoffer som er vanskeligere å helle og har større materialkornethet og som ikke ville ha falt (rent) kontinuerlig uhindret gjennom de magnetiske ristene som tidligere er omtalt. Vanligvis er disse separatorene utstyrt med ferittmagneter, og på forespørsel fra […]

Magnetiske plater

Magnetisk plate (MD) Denne varianten av magnetisk separator til plassering over transportbånd kan velges i tilfelle forekomsten av magnetiske urenheter ikke er stor og det er mulig å gjøre denne magneten ren manuelt i det minste én gang i løpet av skiftet (arbeidsøkten). Dersom urenheter ikke fjernes fra magneten jevnlig, vil den magnetiske kraften gradvis bli redusert. Fordelen […]

Magnetiske metallseparatorer beregnet på plassering over belte-transportbånd

Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd (MS F) Denne separatoren tjener til separering særlig av magnetiske urenheter i form av større metallpartikler fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes bortetter transportbåndet. Som oftest plasseres separatoren over transportbåndet med en horisontal vridning på 90° eller over utførselssylinderen (vennligst se illustrasjonene).  De magnetiske urenhetene som fanges opp føres ut […]

Magnetiske tromler

Magnetisk trommel (MB) En magnetisk trommel er beregnet på separering av magnetiske partikler i metaller fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, osv). Vanligvis pleier trommelen å være plassert under maskinens trakt eller bak et transportbånd med belter som det faller ned ikke-separert materiale fra ned på en magnetisk trommel som står for selve separeringen - adskillelsen. Vi kommer hver […]

Magnetiske utføringstromler

To-etasjers magnetisk utføringstrommel (MBVD) Den magnetiske trommelen består av en statisk magnetisk kjerne og en roterende omsluttende kappe med oppsamlere som det fester seg metallbiter (spor av metall) til. Den nedre trommelen fanger opp metallbiter (spor av metall) fra transportbåndet, mens materiale som ikke er metall fortsetter å forflyttes bortetter transportbåndet. Den øvre trommelen plukker opp metallbiter […]

Magnetisk sylinder

En magnetisk sylinder tjener til separering av metallpartikler fra løse blandinger (tre, stein, kull, ikke-jernholdige materialer, blandinger av avfall osv.). Den selvrensende magnetiske sylinderen er plassert inn i et transportbånd med belter som materialet føres bortetter for å bli separert. Metallpartikler holdes fast av den magnetiske sylinderen og føres bort til bortenfor sylindrens akse,  der de separeres og metallene […]

Magnetiske stenger

Magnetiske stenger (MT) De magnetiske stengene med en diameter på 25 og 30 mm er forsynt med meget kraftige NdFeB-magneter. Takket være dekkerørets svært tynne vegg, er den endelige magnetiske kraften på overflaten av det magnetiske røret 6.300 og 8.900 G! Ved hjelp av disse magnetiske stengene kan dere selv sette sammen en hvilken som helst […]

Magnet til sprøytepressens trakt

Magnet beregnet på til trakter til pressformer for sprøytestøping (bestandig ved temperaturer på opptil 80 °C) (MDN) En magnet som er beregnet på trakter til pressformer for sprøytestøping finner sin anvendelse i plastindustrien, og da spesielt dersom det brukes regranulat eller knust materiale. Magneten plasseres inn i trakten til pressform for sprøytestøping. Den er forsynt med svært […]