Tosidig magnetisk separator til tørre blandinger (MSV PO)

Tosidig magnetisk separator til tørre blandingerEn magnetisk separator med automatisk rengjøring tjener til separering av magnetiske urenheter av metall. Som regel tilbyr vi tre typer med en inngangsdimensjon på 250 x 250, 400 x 400 og 500 x 500 med en kapasitet på opptil 150 t/t.

Rengjøring av magnetisk separator

Magnetisk separator til tørre blandinger - tosidig Prinsippet for automatisk rengjøring ligger i det at materialet renner (faller) gjennom den magnetiske separatorens midtre del og alltid etter at det har gått et fastsatt (innstilt) intervall, føres urenheter i metall bort til tømmestedet på venstre eller høyre side (vennligst se animasjonen nedenfor). En stor fordel er at materialstrømmen ikke må avbrytes når rengjøringen skjer.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Animasjon av rengjøring av tosidig separator

Animasjon av rengjøring av tosidig separator

 

Ensidig magnetisk separator til tørre blandinger (MSV PO J)

Ensidig magnetisk separator til tørre blandingerDenne magnetiske separatoren tjener til separering av magnetiske urenheter av metall. Den er forsynt med svært sterke neodym-magneter. Takket være en unik måten å rense rør på, er det mulig å separere også urenheter i metall som er større enn 5 mm, som vil kunne påføre skade på den overfor omtalte tosidige separatoren. En annen faktor av betydning er dessuten mindre krav til plass.

Rengjøring av magnetisk separator

Ensidig magnetisk separator til tørre blandingerHva angår denne typen separator, består prinsippet for automatisk rengjøring i at materialet renner (faller) gjennom siden på den magnetiske separatoren og alltid etter at det har gått et fastsatt (innstilt) intervall, føres urenheter i metall bort til den andre siden, der de tømmes ut. Rengjøringen av de magnetiske rørene foregår ved at rørene i rustfritt stål forflyttes og urenheter i form av metaller føres bort til tømmestedet på siden.

Forflytting av magnetiske rør

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. SKRIV OG BE OM ET TILBUD PÅ SEPARATOR

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Animasjon av rengjøring av ensidig separator til tørre blandinger

Animasjon av rengjøring av ensidig separator til tørre blandinger

 

 

 

 

 

Ensidig magnetisk separator til tørre blandingerBegge typene magnetiske separatorer betjenes ved hjelp av pneumatiske FESTO-elementer og renseprosessen overvåkes ved hjelp av et elektronisk systet fra sekskapet SIEMENS. Det er mulig å koble seg til hele driftens styringssystem.

-->

Andre typer magnetiske separatorer for tørre blandinger

Magnetiske separatorer med plate

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring (MSP) Disse separatorene er beregnet på separering fra blandinger av lett gjennomtrengelige stoffer som er vanskeligere å helle og har større materialkornethet og som ikke ville ha falt (rent) kontinuerlig uhindret gjennom de magnetiske ristene som tidligere er omtalt. Vanligvis er disse separatorene utstyrt med ferittmagneter, og på forespørsel fra […]

Magnetiske plater

Magnetisk plate (MD) Denne varianten av magnetisk separator til plassering over transportbånd kan velges i tilfelle forekomsten av magnetiske urenheter ikke er stor og det er mulig å gjøre denne magneten ren manuelt i det minste én gang i løpet av skiftet (arbeidsøkten). Dersom urenheter ikke fjernes fra magneten jevnlig, vil den magnetiske kraften gradvis bli redusert. Fordelen […]

Magnetiske metallseparatorer beregnet på plassering over belte-transportbånd

Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd (MS F) Denne separatoren tjener til separering særlig av magnetiske urenheter i form av større metallpartikler fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes bortetter transportbåndet. Som oftest plasseres separatoren over transportbåndet med en horisontal vridning på 90° eller over utførselssylinderen (vennligst se illustrasjonene).  De magnetiske urenhetene som fanges opp føres ut […]

Magnetiske tromler

Magnetisk trommel (MB) En magnetisk trommel er beregnet på separering av magnetiske partikler i metaller fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, osv). Vanligvis pleier trommelen å være plassert under maskinens trakt eller bak et transportbånd med belter som det faller ned ikke-separert materiale fra ned på en magnetisk trommel som står for selve separeringen - adskillelsen. Vi kommer hver […]

Magnetiske utføringstromler

To-etasjers magnetisk utføringstrommel (MBVD) Den magnetiske trommelen består av en statisk magnetisk kjerne og en roterende omsluttende kappe med oppsamlere som det fester seg metallbiter (spor av metall) til. Den nedre trommelen fanger opp metallbiter (spor av metall) fra transportbåndet, mens materiale som ikke er metall fortsetter å forflyttes bortetter transportbåndet. Den øvre trommelen plukker opp metallbiter […]

Magnetisk sylinder

En magnetisk sylinder tjener til separering av metallpartikler fra løse blandinger (tre, stein, kull, ikke-jernholdige materialer, blandinger av avfall osv.). Den selvrensende magnetiske sylinderen er plassert inn i et transportbånd med belter som materialet føres bortetter for å bli separert. Metallpartikler holdes fast av den magnetiske sylinderen og føres bort til bortenfor sylindrens akse,  der de separeres og metallene […]

Magnetiske stenger

Magnetiske stenger (MT) De magnetiske stengene med en diameter på 25 og 30 mm er forsynt med meget kraftige NdFeB-magneter. Takket være dekkerørets svært tynne vegg, er den endelige magnetiske kraften på overflaten av det magnetiske røret 6.300 og 8.900 G! Ved hjelp av disse magnetiske stengene kan dere selv sette sammen en hvilken som helst […]

Magnet til sprøytepressens trakt

Magnet beregnet på til trakter til pressformer for sprøytestøping (bestandig ved temperaturer på opptil 80 °C) (MDN) En magnet som er beregnet på trakter til pressformer for sprøytestøping finner sin anvendelse i plastindustrien, og da spesielt dersom det brukes regranulat eller knust materiale. Magneten plasseres inn i trakten til pressform for sprøytestøping. Den er forsynt med svært […]